Veerkracht

Wanneer jongeren een grote veerkracht hebben, zijn ze zich bewuster van en bezitten ze meer vaardigheden om in uitdagende situaties terug te veren en zelfs sterker nog, ook nog te groeien, op te veren.

Er wordt steeds vertrokken vanuit het positieve van de jongere, de beschermende factoren die een jongere heeft. Zo kan het perspectief van jongeren veranderd worden van risico’s naar kansen en van externe controle naar kracht voor eigen keuze.

De oefeningen op zich zijn geen garantie op succes. Er zijn nog heel wat andere factoren die een invloed hebben zoals groepsdynamiek, de persoonlijkheid en houding van de jongere, de vaardigheden die de jongere heeft en de rol van de begeleider.

Meer informatie over deze training kan u terug vinden in onze folder.