Terug naar school

Meer dan 3400 leerlingen zijn op maandag 3 september gestart op onze scholen. Ze werden er enthousiast verwelkomd door directies, leerkrachten en secretariaatsmedewerkers. De staf van de scholengemeenschap wenst hen allemaal, maar ook de ouders en zorgdragers een boeiend schooljaar 2018 – 2019 toe!